Työvoima

Työllisyyden tukeminen on osa Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan yhteisen elinkeinoyhtiön Kehitys-Parkki Oy:n toimintaa. Kehitys-Parkki oli osatoteuttajana 1.8.2019 alkaneessa Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä-verkostohankkeessa. Kaksi vuotisen hankkeen päätoteuttajana toimi Sastamalan kaupunki. Hankkeen tavoitteena oli edistää osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuutta sekä parantaa yritysten ja työnhakijoiden käytettävissä olevia työllisyys- ja elinkeinopalveluja. Hankkeen alueasiantuntijana toimi Johanna Kaitaranta, jolla on vankka paikallisuus- ja yritystuntemus. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä toisen asteen koulutuksen, Pirkanmaan TE-toimiston, nuorten työpajan, etsivän nuorisotyöntekijän sekä kuntouttavan työtoiminnan kanssa.

Seutu2 hanketta edelsi Parkanon Yrittäjien Active-työssä on voimaa -Leader-hanke. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä oli myös osaavan työvoiman löytäminen alueen yrityksiin. Hanketyöntekijänä toimi myös Active-hankkeessa Johanna Kaitaranta.

Työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman löytäminen alueen yrityksiin nähdään Kehitys-Parkissa tärkeänä asiana ja se on vakiintunut elinkeinoyhtiön toimintaan.

Tarinoita yritysten ja työntekijöiden kohtaamisista voit lukea yritystarinoita -sivulta.

Johanna Kaitaranta
Alueasiantuntija, työllisyyden tukeminen
044 9768 848