Yritystuet

Maaseuturahastot

Tukea voi hakea vähintään 18-vuotias henkilö, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö, maatila ja osuuskunta – pieni tai keskisuuri yritys.
Muutamat toimialat on rajattu tukien ulkopuolelle. Tällaisia ovat esim. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen tuottaminen. Tukia haetaan suoraan paikallisesti Leader Pohjois-Satakunnalta tai Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Leader Pohjois-Satakunta

 • Investointituki – yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin investointeihin
 • Toteutettavuustutkimuksen tuki – aineellisia investointeja suunnittelevien tuki toteutettavuustutkimuksen asiantuntijapalveluihin
 • Perustamistuki – aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle
 • Yritysryhmän kehittämistuki – 3-10 yritykselle yhteistyössä tehtävää kehitys- tai koulutushanketta varten. Hanke voi sisältää sekä yhteisiä että yrityskohtaisia kehitystoimenpiteitä.

Pirkanmaan ELY-Keskus

 • Yrityksen kehittämisavustus – pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, panostaa uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Business Finland

 • Energiatuki – investointi- ja selvityshankkeille, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä tai muutoin energiajärjestelmän muuttuvista vähähiiliseksi.
 • Innovaatioseteli – pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea. Setelin arvo on 5000 euroa + alv, ja se on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan.
 • Into-innovaatiorahoitus – innovaatio-osaamisen vahvistamiseen esim. asiantuntijapalvelut ja IPR-oikeuksienhankinta
 • Tutkimus, kehitys ja pilotointi – uusien tuotteiden ja palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittämiseen saatavissa tuotekehityslainaa sekä avustusta yritysten tutkimusprojekteihin, joissa syntyy uutta tietoa ja osaamista
 • Tempo-rahoitus – yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen, koemarkkinointiin ja markkinakartoituksiin.
 • Explorer-rahoitus – yrityksen kansainvälistymiseen kuten uusien markkinoiden etsintään ulkomailta