Ajankohtaista

Koneinsinööriksi työn ohessa

Lähestyvä syksy käynnistää alueellamme konetekniikan insinöörin AMK-opinnot, jotka pystyy suorittamaan myös työn ohessa. Lähiopetuksen osuus keskittyy viikonloppuihin, ja sitä annetaan TAMKin pääkampuksen lisäksi Pohjois-Pirkanmaan kunnissa, myös Parkanossa. Pohjakoulutusvaatimuksena on lukion tai ammatillisen toisen asteen tutkinto. Alueen yrityksiin tehty kysely on osoittanut, että konetekniikan insinöörit ovat haluttua työvoimaa.

Sivistysjohtaja Jenni Alppi toteaa konetekniikan koulutuksen vastaavan Pohjois-Pirkanmaan kasvavaan insinööritarpeeseen ja täydentävän hienosti alueemme koulutusmahdollisuuksia.

– Tässä tuodaan tavallaan lähikorkeakoulu palvelemaan alueemme kone- ja teknologia-alaa. Koulutus tuo hienon mahdollisuuden alalla jo työskenteleville kouluttautua lisää ja edetä urallaan, mistä monet alueella vaikuttavat innostuneen.

Hän tietää kiinnostuneita olevan myös alan vaihtoa suunnittelevien joukossa.

– Lähelle tuotuun koulutukseen on usein matalampi kynnys lähteä. Toki tämä toimii myös jatkokoulutusväylänä lukiostamme sekä kone- ja tuotantotekniikan koulutuksesta valmistuville nuorille.

Yritysneuvoja Jari Pihlajamäki toteaa, että koneinsinöörien kouluttamisen tarve selvisi yrityksiin tehdyssä kyselyssä. Koulutus pyritäänkin toteuttamaan niin, että mahdollisimman moni opiskelija voisi tehdä opintoihin liittyvät harjoittelut ja projektityöt alueen yrityksiin.

– Parkanon ja Kihniön alueen yrityksissä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on suurin tulevaisuuden huoli. Siksi koulutetun työvoiman saaminen on pystyttävä jatkossakin turvaamaan. Kaikkea ammatillista koulutusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia on siis kehitettävä jatkuvasti ja vielä niin, että ne ovat ”lähellä” ja joustavia.

 

Konetekniikan Insinööri (AMK, monimuotototeutus, Pohjois-Pirkanmaa)

  • Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Pohjois-Pirkanmaa
  • 240 op (4 vuotta)
  • Syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021 (opintopolku.fi)
  • Koulutus alkaa tammikuussa 2022
  • Aloituspaikat: 40

Konetekniikan insinöörin (AMK) tutkinto-ohjelma vastaa Pohjois-Pirkanmaan kasvavaan insinööritarpeeseen. Teknologiateollisuuden markkinat ovat globaalit, joten koulutuksesi tähtää konetekniikan kansainväliseen osaamiseen. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa opintosi painottuvat tuotteiden suunnitteluun ja koneautomaatioon. Voit lisäksi suunnata opintojasi valitsemaasi erityisosaamiseen, kuten tuotantotekniikkaan ja teollisuustalouteen.

Kenelle opinnot on suunnattu

Koulutuksemme on suunnattu sinulle, joka haluaa suorittaa koneinsinöörin (AMK) tutkinnon. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen korkeakoulukelpoisuus, esimerkiksi lukio tai ammatillinen toisen asteen tutkinto. Valitsemme opiskelijat syksyn AMK-valintakokeen, ylioppilastodistuksen tai ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella.

Työn ohessa tai etänä

Opinnot on suunniteltu siten, että voit opiskella myös työn ohessa. Etäopiskelu on mahdollista verkko-opintojen avulla usealla opintojaksolla. Opintosi sisältävät myös työelämälähtöisiä projektiopintoja ja soveltuvin osin projektiaiheet voivat tulla työnantajalta.

Opintojen toteutus

Opiskelijana laadit henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS), jonka ansiosta sinulla on mahdollisuus painottaa omaa tutkintoa yksilöllisesti. Opintoihin voidaan hyväksilukea työelämässä hankittua osaamista ja/tai aiempia soveltuvia korkeakouluopintoja.

Missä ja milloin?

Tarjoamme tutkintosi edellyttämät opinnot vuosien 2022 ja 2025 välisenä aikana. Myös nopeampi opiskelu on mahdollista. Opiskelu on monimuoto-opiskelua: sinulla on noin 4–8 lähiosallistumista edellyttävää opetuspäivää kuukaudessa. Opetus sijoitetaan pääsääntöisesti torstai-iltaan, perjantaihin ja lauantaihin. Tarjoamme suurimman osan lähiopetuksesta TAMKin pääkampuksella Tampereella, mutta osan myös Pohjois-Pirkanmaan kunnissa sijaitsevissa tiloissa.

Voit osallistua suureen osaan teoriaopetuksesta myös etänä. Opetusta ei ole kesällä.

Kysy lisää

Tutkintovastaava Markus Aho,

040 801 2627, markus.aho@tuni.fi

Koulutuksen vastuuopettaja Erkki Kiviniemi,

040 631 4080, erkki.kiviniemi@tuni.fi

Opinto-ohjaaja Harri Laaksonen,

0400 942 604, harri.laaksonen@tuni.fi

Opintoasiainkoordinaattori Satu Kelhä,

040 801 6251, satu.kelha@tuni.fi