AjankohtaistaYritystarinat

Muista hakea palkkatuki ajoissa

Parkanon työllisyyspalveluissa työskentelevät omavalmentajat Johanna Kaiponen (vas.), Hanna Kianen, Tuula Ahokivi ja Hanna Mustaniemi.

Palkkatukihakemukset tulee tänä vuonna tehdä sähköisesti 18.12. mennessä. Palkkatuki uudistuu vuoden taitteessa. Ensi vuonna myönnettävät palkkatuet ovat lyhyempikestoisia mutta korvausprosentit ovat korkeampia. Aivan uutena on tulossa yli 55-vuotiaiden 70 prosentin työllistämistuki, jonka saa lyhyenkin työttömyyden jälkeen.

Jos yrityksessä työskentelevän palkkatuki on päättymässä, kannustaa työllisyyskoordinaattori Kaija Rönni soittamaan työllisyyspalveluihin jo joulukuun alussa. Näin pääsee selvittämään asiantuntijan kanssa, miten on viisainta toimia. Niihin yrityksiin, joissa on jo työntekijä palkkatuella, on tulossa ensi viikolla myös kirje, jossa uudistusta avataan.

Muutoksia on tulossa paljon. Rönni kiteyttää ne näin:

– Korvausprosentit nousevat, ja niitä tulee kaksi 50 ja 70.

– Tuki lasketaan palkasta, kun se ennen laskettiin palkan ja sosiaalikulujen yhdistelmästä.

– 50 prosentin tuki on tavanomainen. Tukijaksoa lyhennettään viiteen tai kymmeneen kuukauteen riippuen siitä, mikä on yritykseen tulevan työttömän työttömyyden pituus.

– Tukiprosentti on 70, jos työntekijällä on työrajoite tai sairaus, joka haittaa työssä selviytymistä. Palkkatukea voi hakea ensin kymmeneksi kuukaudeksi, jolloin selvitetään työrajoitteen laajuus, ja sen jälkeen enintään 24 kuukaudeksi aina kerrallaan.

– Yli 55-vuotiaat voivat saada 70 prosentin työllistämistuen kymmeneksi kuukaudeksi lyhyenkin työttömyyden jälkeen. Uudistuksella pyritään vähentämään heidän työttömyyttään. Tähän asiaan odotetaan vielä hallitukselta virallista päätöstä.

– Siirtymäsäädös mahdollista tukien hakemisen vielä vanhan sopimuksen mukaan, jolloin hakemusten pitää olla sähköisesti tehtynä järjestelmään 18.12.

– Järjestelmämuutokset tehdään vuoden ensimmäisellä viikolla, joten silloin päätöksiä tuista ei tehdä. Ensi vuonna palkkatukihakemuksia voi tehdä vasta 9.1. alkaen.